Akciğer Kanseri

 

Akciğer kanseri erkeklerde prostat kanserinden sonra en sık görülen kanser tipidir. Akciğer kanseri tüm kanser ölümlerinin yaklaşık üçte birini oluşturur. Kadınlarda kanser riski artmakta, erkeklerde ise azalmaktadır. Bu da kadınlarda sigara kullanımının son zamanlarda artmasına bağlanmaktadır.

Son zamanlarda yapılan analizlerde de sigara içen erkeklerde azalma olduğu görülmüştür. En önemli faktör sigaradır.

Fazla içenlerde ölüm sıklığı az içmeyenlere oranla belirgin olarak artmaktadır.

Sigara bırakıldıktan sonra risk 15 yılda sigara içmeyenlerle aynı düzeye inmektedir.

Türkiye de akciğer kanserinde sigaradan başka rol oynayan en önemli faktör asbest ile temastır. Özellikle sigara içenlerde asbest ile temas kanser riskini 90 kat artırmaktadır.

Krom, arsenik, nikel de diğer risk faktörlerindendir.

Radyasyona maruz kalanlarda da küçük hücreli akciğer kanseri riski artmaktadır.

Radon, akciğer kanseri riskinde rol oynayan diğer bir radyoaktif maddedir. Değişik bölgelerde yüksek oranda bulunabilmektedir.

Kronik akciğer hastalıklarında, özellikle tüberkülozda kanser gelişimi daha fazladır.

Baş-boyun kanseri olan kişilerde de akciğer kanseri daha sık görülmektedir.

 

 

Akciğer kanserleri genel olarak iki grupta toplanır:

 1. Küçük hücreli akciğer kanseri

 2. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri

 

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri yassı epitel hücreli histolojik grubunun yüzde otuz ila ellisini oluşturur,akciğer kanserlerinin yüzde 30 ila 50’sini oluşturur.

Adeno kanser ise son zamanlarda artış göstermiş, akciğer kanserlerinin yüzde 50’sine yaklaşmıştır.

Adeno kanserlerinin en büyük özelliği sigara içmeyenlerde ve kadınlarda en sık görülen kanser tipi olmasıdır. Ancak gene de hastaların çoğunda sigara içme hikayesi bulunur.

***************

Küçük hücreli akciğer kanseri ise akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 20si’ni meydana getirir. Son yıllarda görülme sıklığında biraz azalma olduğu bildirilmiştir. Metastaz özelliği en fazla olan akciğer kanseridir. Beyin, kemik iliği ve karaciğere metastaz yapar. Erken gribal enfeksiyonlarla başlar. Vücutta kırgınlık, ateş, halsizlik en önemli belirtileridir.

Akciğer kanserlerinde nadir görülen tümör olan mezothelioma Türkiye’de nadir görülen bir tümördür. Aspes ile temasla ortaya çıkabilir. Akciğerde, peritonda, plevra da bulunabilir. Adeno kanserle karıştırılır. Hastalık plevra da yayılabilir. Uzak metastaz yapabilir. Karaciğer, beyini kemik metastazı yapabilir. Erken evrede cerrahi ile tedavi edilir. Gerekirse kemoterapi ve radyoterapi yapılır.

 

 

Akciğer kanserlerinde belirtiler:

Öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı, ses kısıklığı, tekrar eden akciğer enfeksiyonları, venakava superiyor sendromu (büyük damarlara tümörün baskı yapması ile ortaya çıkan bir sendrom) akciğer ve kalp zarında sıvı toplanması, kilo kaybı, kemik ve baş ağrıları, kişilik değişiklikleri, CEA tümör markırı, NSE, kalsiyum yüksekliği, parmaklarda çomak şeklinde değişiklikler görülebilir.

Teşhis nasıl konulur?

Akciğer grafisi en önemli teşhis aracıdır.

Bilgisayarlı tomografi

Daha az rutin kullanılan MR (manyatik rezonans)

PET

Beyin emarı başlangıçta yapılacak en önemli klinik ve radyolojik tanı kriterleridir.

 

Histolojik tanı ve filmlerdeki duruma göre çeşitli şekillerde sıvıdan alınan histopatolojik incelemeler, en önemlisi bronkoskopi ile yapılan incelemeler, gerekirse tümöre girilerek biyopsi hastalığın gidişi bakımında büyük önem kazanır. Histopatolojiye göre tedavi yönlendirilecektir.

 

En önemli tedavi erken evrelerde cerrahidir. Erken evrelerde 2 cm.nin altında tümör olup lenf bezlerine atlamamış olanlarda cerrahi temelli şifa sağlayabilir. Biraz daha gelişmiş evrelerde kemoterapi veya kemoterapi ve radyoterapi devreye girebilir.

Metastazik olanlarda cerrahi kullanılmaz. Kemoterapi ve radyoterapide daha farklı yaklaşımlar uygulanır.

Ancak küçük hücreli dışı akciğer kanserinin en büyük grubunu oluşturan adeno kanserler de tedavi yaklaşımı biraz daha farklı olup özellikle metastazik olan beyin tümörlerinde lezyon küçük ve sayısı azsa cerrahi olarak çıkartılabilir. Böbrek üstü metastazlarında da cerrahi düşünülebilir. Genellikle kemoterapi yaklaşımı bakımında da diğer küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde ilaç tedavilerinden de farklı bir fayda görülür. Bu tür tedavilerde yeni çıkan, yeni jenerasyon ilaçlar (platin, doksataksel,epitaksel,gemsitabin)… Bu ilaçlar ile tedavide yüzde 4-8 arasında bir artış sağlamıştır. Tabii ki kemoterapi hastanın performans durumu iyi olduğu sırada verilmelidir. Yanıt veren olgularda tedaviye devam edilir veya tedavi değiştirilir. Mezothelioma tedavisinde kullanılan yeni bir seçim olabilir.

Yine kullandığımız hedefe yönelik ilaç kemoterapiye dirençli hastalarda başarılı sonuçlar almamızı sağlamıştır ancak sigara içmeyenlerde ve adeno kanserlerde çok daha etkilidir.

 

Akciğer kanserinden korunma:

Sigara ve alkolden uzak durmak

Aşırı miktarda karaturp yemek

E vitamini az tüketenlerde daha fazla kanser görülmekte

Katı yağlar, koruyucu madde içerenler tüketilmemeli

Sarı-turuncu sebze meyve az tüketenlerde kanser görülüyor

Tere akciğer kanserini azaltır

Çiğ veya az pişmiş balık tüketimi özellikle adenom kanseri riskini azaltıyor

Omega-3 adenomlarda riski azaltıyor

Salam, sosis, tuzlama, bira, sert içkiler kanser riskini artırıyor

C vitamini korunmada etkili

E vitamini ve selenyum ile ilgili çalışmalar kanser riskini azalttığını gösteriyor

Sigara içip de E vitamini almayanlarda kanser riski 21 kat artmış oluyor.

Yüksek yağlı besinler, kuyruk yağı, domuz yağı, pişirme yöntemleri, yağı kızartmak, yakmak kanseri artırıyor

Aşırı kırmızı et tüketimini riski artırır

Kolesterol ve diyabet öyküsü olanlarda akciğer kanserinde artış,

Bunlardan sarı-turuncu sebze tüketenlerde ise azalma gösterilmiştir.

 

Kanserde beslenme ve ek destek tedavilerle ilgili  pek çok spekülasyon ve suistimallerle karşılaşıldığından, akciğer kanserinde beslenme ve destek tedaviler konusunda detaylı bilgiye ulaşılması için  4444844 numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz. 

 

 

 • E-Bülten

 • Hava Durumu

 • Döviz

  1 $ = 6,01 TL
  1 € = 6,85 TL
  3781031 Ziyaretçi