Böbrek Kanserleri

 

 

BÖBREK KANSERLERİ

 

Böbrek tümörlerinin %80'ini renal hücreli karsinomlar oluşturur.Böbrek kanseri tanısı konduğundan itibaren her üç olgundan birisinde metastaz bulunmaktadır.Böbreğin malin tümörleri genelikle %3 kadarını oluşturur.ABD son senelerde 40 yeni olgu tanı konulmuş, bunların 15'nin üstü yaşamını yitirmiştir.Burada en önemli risk olarak sigara ön plana çıkmaktadır.Obez kişilerde görülme sıklığı 3 kat daha artmaktadır, kadınlarda risk fazladır.Hipertansiyon bir risk faktörü olarak düşünülür.Kistik böbrek hastalığı olanlarda sıklık artmaktadır ancak sularda yüksek oranda arsenik olması raf ömrü uzun olan maddeleri yani katkı maddeleri fazla ihtiva eden gıdaların tüketilmesi, böcek ilaçları,bitkilere konulan kimyasallar,aşırı alkol,aşırı yağ tüketilmesi ,aşırı transyağ tüketilmesi,çeşitli yollarla hava ,su ,toprak kimyasalların alınması riski arttıran faktörler olarak düşünülür.Böbrekte kitlelerin çoğu ileri evrelere ulaşana kadar semptom vermeyebilir.Bu tip tümörler böbrekte sınırlı oldukları için tesadüf olarak hastalığın yaşam sürelerine olumlu katkı sağlar,uzak metastazlarda en çok beyin,akciğer ve kemiktir.Lenf nodu yayılımları ise ;lenf bezinin gidebileceği her yöne metastaz yapabilir.Primer tümör (ana tümör) metastaz çıkarıldığı olgularda 5 yıllık yaşam %50'ye varabilir.Eskiden beri tanı da idrarda kan gelmesi, ağrı, kitleye bağlı olan semptomlar, böbrek tümörlerinin klasik tanımında rol oynardı.Mikroskopik ve makroskopik idrarda kan gelmesi %50, bel ağrısı %35-40 ve ele gelen kitle hastalığın ilerlediğini gösterir.Bunlarda yüksek dozda elektropohitin yapımı %3 oranında hastalarda görülüp kırmızı kan hücrelerinin aşırı ortaya çıkmasıyla meydana çıkabilir,ateş,anormal karaciğer fonksiyonları,hipertansiyon,sedimentasyonun yüksekliği,sayılabilicek semptomlardır.Görüntüleme yöntemlerinde intravenöz ürografi ilk kullanılan yöntem olmalıdır.Ultrasonografide; renal kitlelerin kistik veya solid olduğunun ayrımında faydalıdır.Bt, böbrek kanserleri tanısında en güvenilirliği olan görüntülemedir.Manyetik rezonansta yararlı ve ven damarlarının tümör infiltrasyonunu göstermesi bakımından yararlıdır.Tedavi edilmeyen vakalarda 5 yıllık yaşam şansı %2'nin altında erken evrelerde %85' e cıkar.Tümörün büyüklüğü, kötü gelişimi gösterir.Histolojik olarak sarkomötöz grupta prognoz daha kötüdür.Lokalize hastalıkta ilk yapılan tedavi cerrahidir.Eğer diğer böbrek tam işlev yapıyorsa; hastalıklı böbreğin çıkarılması en yararlı tedavi şeklidir,çıkartabilen metastazlar çıkartılmalıdır.Böbrek tümörlerinde radyoterapinin sağ kalımı gösterilmemiştir.Cerrahi olamayan metastatik olgularda gerektiğinde palyatif amaçlı radyoterapi uygulanabilir.Eski ilaç tedavilerinden metastatik vakalarda 5-FU, vinblastin ve cisplatin gibi ilaçlar %5 üzerinde olumlu yanıt alınan ilaçlardır.FDA onayı almış tek yüksek doz interlökin-2 uygulanmasıdır, yanıt oranı %15-20 arasıdır.İnterlökin-2 'ye interferon alfa tedaviye ilave edilebilir.5-FU ilave edilen vakalarda vardır.Ancak bu genel durumu çok iyi olan hastalarda denenebilir.Son zamanlarda tirozinkinaz inhibitori olan sonra fenib, sorafenib ve sunutinib yapılan çalışmalarda umut verici sonuçlar elde edilmiştir, bu hedefe yönelik tedaviler böbrek tümörü tedavisinde evrim açmıştır bunun dışında bevasizumab ve antianjiyogenetik ajanlarda, çalısmalarda devam etmektedir.Dentritik hücre bazlı aşılar ve antianjigenetik ajanlarından çalışılmakta ve ümit vaad edilmektedir.Kök hücre transplantasyonu da denenmekte,bazı vakalarda olumlu sonuçlar elde edilmektedir.Böbrek tümörlerinde en önemli ümmin yaklaşım çok büyük hastanın gidişatı bakımından önem taşımaktadır.Büyük üzüntüler, stresin rolü olduğu söylenmekte fakat tam olarak bilimsel çalışmalarda ispat edilememiştir. 

Kanserde beslenme ve ek destek tedavilerle ilgili  pek çok spekülasyon ve suistimallerle karşılaşıldığından, Böbrek kanserlerinde beslenme ve destek tedaviler konusunda detaylı bilgiye ulaşılması için  4444844 numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz. 

  • E-Bülten

  • Hava Durumu

  • Döviz

    1 $ = 6,01 TL
    1 € = 6,85 TL
    3781032 Ziyaretçi