Hakkımızda

ADI-SOYADI:
Erkan TOPUZ
DOĞUM TARİHİ:
29.01.1946
DOĞUM YERİ:
İstanbul
MEDENİ DURUMU: Evli, 2 çocuklu
GÖREV YERİ: İstanbul Üniversitesi
Onkoloji Enstitüsü
ADRES: İstanbul Üniversitesi Onkoloji
Enstitüsü
Çapa, İstanbul 34390 Türkiye
EĞİTİM VE MESLEKİ DENEYİM
1964-1970 İstanbul Üniversitesi Tıp
Fakültesi
1970-1975 Araştırma Görevlisi
İ.Ü. İç hastalıkları ve
Haydarpaşa Devlet ve PTT
Hastanesi
1979-1980 İmmünoloji, Viyana
Kanser Enstitüsü
1976-1999 Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı,
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü
1982-1987 Doçent, Tıbbi Onkoloji
Bilim Dalı, İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü
1987- halen Profesör, Tıbbi
Onkoloji Bilim Dalı, İ.Ü. Onkoloji
Enstitüsü
BULUNDUĞU YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARI
1979 Viyana Kanser Enstitüsü,
Avusturya
1984 Erlangen Hastanesi,
Almanya
1985 Royal Marsden Hastanesi,
İngiltere
1986 Heidelberg Üniversitesi,
Almanya
1997 John Hopkins Üniversitesi,
Amerika Birleşik Devletleri
ÜYE OLDUĞU DERNEKLER
Türk Onkoloji Derneği
Medikal Onkoloji Derneği
Meme Derneği
Ulusal Cerrahi Derneği
Akciğer Kanserleri Derneği
American Society of Clinical Oncology
(ASCO)
European Society of Medical Oncology
(ESMO)
BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI
DERNEKLER
Türk Onkoloji Vakıf Kurucusu ve
Başkanlığı
Jinekoloji Derneği Kurucusu ve
Başkanlığı
Türk Onkoloji Derneği Kurucusu ve
Başkanlığı
Medikal Onkoloji Derneği Kurucusu ve
Başkanlığı
Akciğer Kanserleri Derneği Kurucusu ve
Başkanı
İLGİLENDİĞİ KONULAR VE ARAŞTIRMA SAHALARI
Meme Kanseri
Jinekolojik Kanserleri
Kolon Kanserleri
Beyin Tümörleri
Baş-Boyun Tümörleri
Karaciğer Kanserleri
Lenf Bezi Kanserleri
Mide Kanserleri
Pankreas Kanserleri
Özofagus Kanseleri
Bağırsak Kanserleri
Prostat Kanserleri
Erkek ve Kadın Yumurtalık Kanserleri
Malign Melanom ve Cilt Kanserleri
Akciğer Kanserleri
Tamamlayıcı Alternatif Tıp
Rejyonel Kemoterapi
Immunoloji
Tümör Markerları
İDARİ GÖREVLERİ
1994 – 2011 İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü 
1994 - 2011 İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi
1994 – 2011 Adli Tıp Danışmanı
1998 – 2011 Klinik Onkoloji Ana
Bilim Dalı Başkanı
2000 – 2002 Tıbbi Onkoloji Bilim
Dalı Başkanı
2003 – 2011 Sağlık Bakanlığı
Kanser Savaş Dairesi Tamamlayıcı Tıp
Başkanı
Prof. Dr. Erkan TOPUZ’un hekimlik
görevine başladığı 1970 yılından bugüne
kadar geçen süre zarfında yapmış
olduğu birçok araştırma ve çalışmaların
neticesinde yayınlanmış olan; 400’ün
üzerinde yurt dışı makale ve bildiri özeti,
200’ün üzerinde ulusal yayını ve 25’in
üzerinde de kitap ve kitap bölümü
vardır. Ayrıca, Meme, Akciğer,
Gastrointestinal Sistem, Deri Kanserleri,
Lenf Kanserleri, Jinekolojik Tümörler ve
Alternatif Tamamlayıcı Tıp ile ilgili gibi
birçok yurt içi ve yurt dışı seminer ve
kongrelerde başkanlık ve sunumlar
yapmıştır. Her yıl düzenlenen İ.Ü.
Onkoloji Günleri kongresinde başkan ve
konuşmacı olarak görev almaktadır.
Prof. Dr. Erkan TOPUZ İstanbul
Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
Müdürlüğü görevini 1994 yılından beri
yürütmektedir.

  • E-Bülten

  • Hava Durumu

  • Döviz

    1 $ = 6,01 TL
    1 € = 6,85 TL
    3781040 Ziyaretçi