Malign Melanom

 

 

MALİN MELANOM(MALIGN )

 

Malin Melanomun görülme sıklığı son 10 yılda yüzde ellinin üstünde artış göstermiştir. Kadın ve erkekte melonom riski eşittir. Görülme sıklığı fibertE de artar ve artış 65 -70 yaşına kadar sürer. Yaşlılarda güneşle uzun süre temas eden bölgelerde gelişir. Pigmentasyon çok önemlidir. Göz rengi, saç rengi, cilt rengi, ben ve çil sayısı ve özellikle güneşle akut ve kronik güneş temasa karşı oluşan cilt reaksiyonu riski belirleyen önemli parametrelerdir. Derisi orta veya çok pigmentli olanlarda melanom riski düşüktür. Hastaların yüzde yetmiş beşinde primer lezyon bölgesinde daha önceden nevüs(ben) olduğu belirlenmiştir. Çok büyük doğuştan nevuslerde malignito oranı çok yüksektir. Yapılan çalışmalarda beş milimetre üzerinde asimetrik yani şekilsiz ben sayısının önemli risk faktörü olduğu belirlenmiştir. Biliyoruz ki ozon tabakasının yırtılmasında; endüstrinin gelişmesinden sonra yırtık hızla büyümüştür. Milyarlarca senedir mikroorganizmaların okyanuslarda üreterek,yaptığı ozon tabakası deliği gittikçe büyümekte, bu da zararlı güneş ışınlarının insan vücudunda çok daha büyük zararlara sebep olduğu örneğin; malin melanom gibi görülmektedir. Güneş duyarlılığı da coğrafi farklılıklar, genetik evrim ve vitamin folimorfizmi rol oynar. Artı fisiel UV etkisi tartışmalıdır. En sık Avusturalya, Yeni Zelanda, Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa’da yaşayanlarda daha sık görülür. Ekvatora yaklaştıkça risk artar. Etyolojide genetik faktörler önemli rol oynar. Bazı kanser aile sendromları da vardır. Melanom aileleri dominant geçişli cilt ve gözle görülen patolojik bulgulardır. Daha genç yaşta görülür. 1990 yılların ortalarında malin melanom en yüksek evresine varmıştır. Ancak son zamanlarda bilgilendirme ve erken tarama ölüm oranını gençlerde düşürmüş, ancak yaşlılarda bir düşme oranı görülmemiştir. Malin melanomda, yüzeyel yayılan melanomların yüzde 70 özellikle kadınlarda sırt bölgesinde lokalize olarak kendini gösterir. Pigmentli düzensiz plak görünümünde olabilir. Nodüler melanom yüzde 15’i çoğu belirgin olarak sınırlandırılmış parlak siyah veya koyu mavi lezyonlardır. Bu tümörler hızla derin dokulara yayılabilir.Lentigo malin melanomların yüzde 10-15’inde lezyon 4-5 cm ulaşabilen büyüklükte basık ten renginden siyaha kadar değişen bir makuldur. Özellikle yaşlılarda güneş gören yerlerde gelişir.Akral rentiginöz melonom, avuç içi, el ve ayak parmakları, ayak tabanını tutar. Hızla yayılma şansı yüksektir.(Classification )nadir görülen fakat bu grupların içine sokulamayan atipik melanomlardır. Değişik şekilde ortaya çıkarlar. Hastaların yüzde 70’inde ilk bulgular renk değişikliği, kaşıntı, kanama, ülserasyon gibi bulgularla ortaya çıkar. Metastazlar ise tümörün anatomik lokalizasyona bağlıdır. Aşağıda görülen cilt bulguları şüphe uyandırmalıdır.

-Önceden var olan nevüste değişiklik olması

-Çeşitli renklerde gölgeli deri lezyonları (mavi, kırmızı kahverengi)

-Doğal deri çizgileri taşımayan kenarları çeltikli kanayan ülseröz lezyonlar

-nadir görülen lokalizasyonlar-tümör ayak tabanı veya el ve ayak baş parmaklarından tırnak yataklarından başlayabilir,gözde koroid 'de oluşabilir, karaciğere yayılmaya eğimlidir,nadiren diş eti ve damakta gelişebilir,anus ve vulvada melanom gelişir ,on bagırsak ve santral sinir sisteminde gelişir,olguların yüzde 70 'inde primer odak saptanamaz

 

Tümörün derinliği önemli ince invasif lezyonlar( yaygın) 1mm altında yüzde 70 oluşturur. Prognoz iyidir. Tümör kalınlıgı 1,1 -4mm olanlarda prognoz orta derecedir lenf bezine atlama olasılığı yüzde 5 'tir. Yüksek risk olanlarda tümör kalınlıgı 1,1-4 mm ülsere lenf nodu metastazı veya cilt altında yayılım breslow kalınlığı 4mm üstünde olanlarda ise lenf bezlerine metastaz yüzde 50'dir.Uzak metastaz varsa kemoterapi cevap verme oranı yüzde 20-30, ortalama yaşama süresi 9 aydır. Ana tedavi erken evrelerde cerrahidir,biyopsi alındıktan sonra kenarda sağlam olarak deri bırakılarak cerrahi yapılmalı lezyon büyükse mrg ,sintigrafi, pet yapılmalıdır,çok anlamlı değildir.Parmak lezyonlarında ampitasyon gerekir.Tümörün yakın olduğu bölgede palpa ele gelen nodlara bölgesel lenf temızlenmesi veya lenf bezi ele gelmiyorsa sentinel nod biyopsisi yapılmalıdır.Hastalarda adjuvan tedavide tümör tam cıkarıldıktan sonra , c.parvun,BCG çalısmaları etkisiz olmustur,ancak ıfn alfa( interferon)yüksek dozda verildiği takdirde 10-20mü-metrekareye sc -iv uygulanan gruplarda nükse kadar geçen süre daha uzun bulunmuştur.Ancak İnterferonun hastada yüksek dozda kullanılması eklem ağrılarına gribal bir tabloya sebep olur, aşı yapılırken bir analjazik verilmeli ve karaciğer testleri ayda bir yapılmalıdır çünki interferon karaciğerde toksite yapabilir.

Metastatik malin melonom tedavisinde DTIC standart ajandır.Tek başına veya kombinasyonlarla kullanılır.son zamanlarda gelişen kullanılma sahası bulan temozolomid alkalayici bir ajandir.Fotemustin interlökin tedavide kulllanılır.Deneysel tedavi yaklaşımların da yüksek doz kemoterapi deneyseldir.Sitotostik kemoterapi de anjiyogenez inhibitörleri ,tümör regresyon antijenleri,cox-2 inhibitörleri biyoterapi arastırma aracıyla kullanılmaktadır.Ancak son zamanlarda malin melonom aşılar üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmıstır.Bazı aşıların hastalığın nüksüne kadar geçen süreyi uzattıgı gözlemlenmiştir.Otolom alojenik aşılar denenme halindedir.Radyoterapi ,genellikle malin melonom da etkilidir.Yüksek riskli baş, boyun melanom da kullanılır.Hipertermi,izole ektremite perfizyonu yani tümörün bulunduğu kol, bacak gibi organlara perfizyon ilaç enjekte edilir, optimal etkinlik 39-40 santigrat 60-90 dakika uygulamayla sağlanır bazı çalışmalarda başarı yüzde ellinin üzerine çıkmıştır.Melfalan standart ilaçtır.

DESTEK tedavi

Malin melanomda, korunma da en önemli sebep, güneş ışınlarının toksitesine, güneş ışınlarına dik zamanlarda maruz kalmamaktır, cilt her zaman nemlendirilmelidıir özellikle zeytinyağla nemlendirilmelidir.Güneş koruyucular ise içlerinde kimyasal maddeler ihtiva etmektedir bu da tartışma ortaya çıkarmıştır.Güneş gözlüğü de kullanılmalıdır aynı zamanda ümmin sistemin düşüklüğüne bağlı malin melonomun ortaya çıktığı ve ümmin sistem hastalığı oldugu pek çok çalışmalarda ortaya konmuştur. 

 

Kanserde beslenme ve ek destek tedavilerle ilgili  pek çok spekülasyon ve suistimallerle karşılaşıldığından, Malign Melanom!da beslenme ve destek tedaviler konusunda detaylı bilgiye ulaşılması için  4444844 numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz. 

  • E-Bülten

  • Hava Durumu

  • Döviz

    1 $ = 6,01 TL
    1 € = 6,85 TL
    3781034 Ziyaretçi