Malign Plevral Mezotelyoma

 

 

 

Malign Plevral Mezotelyoma

 

Akciğer zarı tümörlerinin büyük bir kısmı metastatik kanserlerden kaynaklanmaktadır.Primer tümörlerinin oranı%3'ü geçmemektedir. En sık görünen plevral mezotelyoma (akciğer zarı)tümörü nün akciğer zarının yanı sıra karın zarı, nadir olarak da kalp zarından kaynaklanmaktadır.Tümörün ülkelere göre dağılımı bölgeye ve şehre göre değişiklikler göstermektedir.

Asbest denilen maddeye maruz kalmak kanser oluşumu için çok önemlidir..Öykülerinde %70 asbestle temas bulunmaktadır.Asbest ile malign plevral mezotelyoma arasındaki ilişki ilk kez 1960 yılında gösterilmiştir.Chrysotile grubu,beyaz renkte, uzun, yumuşak fleksibl,kıvırcık, Amphibole grubunda ise kısa boyda iğne gibi sert, düz, mavi ve kahverengi gibi olan liflerin mezotelyoma riskinde katkısı daha fazla gösterilmiştir.Mesleksel maruz kalmanın dışında çevresel asbest maruziyeti özellikle Türkiye için önemli bir sorundur.Güneydoğu Anadolu'nun kırsal alanlarda evlerin boyanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.Asbest genellikle en çok Kanada'da üretilir ve dünyada pek çok endüstriyel faaliyetlerde rol oynar,çatı kaplamalarından izolasyonlara, araba balatalarına kadar hayatımızın pek çok alanına girmiştir. Dünyada kontrol altına alınmaya çalışılsa da Kanada'da hala büyük oranda verilmekte ve en büyük gelir kaynaklarından biridir.

Mezotelyoma akciğer kanserlerinin adeno karsinom grubuylada karışabilir, patologların bunun ayrımını iyi yapması gerekmektedir. Plevral mezotelyoma 40 ila 70 yaşları arasında sık olup, ortalama olgu yaş 60'tır.Belirtileri göğüs ağrısı, nefes darlığı olarak görülür.Olguların%95'inde başlangıçta akciğer zarında sıvı mevcuttur.Öksürük kilo kaybı ateş görülebilir.Tümörün büyümesi ile plevral zar arasındaki boşluk tamemen kaybolur.Akciğer tamamen tümöral doku ile çevrelenir ve akciğer çalışamaz duruma gelir.Göğüs boşluğu (mediasteni sarması) invazyon sonucu yutma güçlüğü,ses kısıklığı( sinirler üzerine bası yapması),kalp zarında sıvı toplanması ve venakavasüperiora bası sonucu ortaya çıkan pelerin tarzında ödem, kafada ödem,ağır nefes darlığı sendromuyla acil müdahale edilebilir. Semptomlar hastada dayanılmaz ağrılara neden olur .Akciğer filminde olguların büyük çoğunluğunda sıvı gözlenir.Akciğer zarında kalınlaşma,nodül veya kitleler yaygın olarak izlenir.Hastalığın yaygınlığının saptanmasında BT değerlidir.%92'sinde plevral kalınlaşma ,%74ünde sıvı ,%20 ila 50 'sında plevral kalsifikasyonlar bulunur.Diğer ciğerde de, plevral plaklar fibrotik kalınlaşmalara rastlanır.MR' da yani manyetik rezonans görüntüleme de mediasteni periton invazyonunu ve diyafragmayı daha iyi gösterir.Olguların %90'ında EKG'de anormalliklerine de rastlanır.Akciğer zarında toplanan sıvı, koyu, yapışkan,bazen kanlı sıvı olarak gözükür.Mezotelyoma plevra'da en iyi belirleyicisi sıvıda yüksek oranda hyaluronik asit bulunmasıdır.BT altında veya USG eşliğinde trucut biyopside yardımcı olur.Ayrıca açık biyopsi de çok daha garantili sonuçlar verir.Tümörün ilerlemesinde nefes darlığı ve ağrı yakınması artar.Akciğer zarı periyatel ve visseral olarak iki zardan oluştuğundan zırh gibi saran tümör akciğerin rahatça hareketlerini sınırlar.Mediastende lenf bezleri %50 civarında saptanır.Uzak metastazlar çok nadir görülür.Semptomların başlangıcından sonra ortalama sağ kalım 17 ay ,tanı konduktan sonraki sağ kalım 9-13 aydır ancak kemoterapi ve radyoterapi sonrası sağ kalım oranları büyük oranda artmıştır.Hastanın evresi ,performans durumu, histolojik tip, hastanın prognozu açısından çok önemlidir.Epitelyal tipte prognoz daha iyi, mix tipte orta, fibrosarkomatiz tipte en kötüdür.Genç yaş, kilo kaybının olmaması, plevral tutulumunun olmaması ,göğüs ağrısının olmaması, cinsiyetin kadın oluşu, prognozu iyi yönde belirler.Tedavide pek çok yaklaşım denenmiş hangi cerrahi yöntemin seçilmesi gerektiği belirlenememiştir sadece cerrahi tedavinin sağ kalıma katkısı tartışmalıdır.İleri hastalığı nedeniyle cerrahi yöntemlerine uygun olmayan ve plevral sıvıya bağlı olmayan semptomu olan olgulara palyetif olarak sıvı tamamen boşaltıldıktan sonra plevral arasına irritan bir ajan veya kemoterapi ajanı konulması örneğin antibiyotiklerden tetrasiklin, biliomisin, cisplatin gibi ajanlar uygulanır. Bu arada talk 'da uygun kullanılan bir ajandır.Radyoterapinin gene gerçek rolü ve etkinliği belirlenememiştir.Sınırlı olan vakalarda radyoterapi yapılabilir cerrahi sonrası da yine radyoterapi uygulanabilir.Kemoterapi' de yanıt oranı %20'leri geçmemektedir ancak pek cok ajan denenmiş içlerinde en başarılı cisplatin ve son 5 senedir devreye giren pemetrekset kombinasyonudur ayrıca gemsitabin, cisplatin kombinasyonu %40 arasında total yanıt vermiştir.Batın mezotelyomalarında tedavi şekli çok farklıdır.Genellikle karşımıza asit, karın ağrısı, bulantı, kilo kaybıyla gelir çok nadir rastlanır ancak bunlarda intraperitoniyel tedavi tarzı dediğimiz direk batın içine cisplatin uygulanması ve intravenöz bir sistemik kemoterapi ilavesi bu hastalarda akciğer mezoteliyomasına nazaran çok daha iyi sonuçlar vermektedir ancak bu yaklaşımın çok iyi gelişmiş onkoloji merkezlerinde yapılması tavsiye edilmektedir .

Kanserde beslenme ve ek destek tedavilerle ilgili  pek çok spekülasyon ve suistimallerle karşılaşıldığından, Malign Mezotelyoma'da beslenme ve destek tedaviler konusunda detaylı bilgiye ulaşılması için  4444844 numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz. 

  • E-Bülten

  • Hava Durumu

  • Döviz

    1 $ = 6,01 TL
    1 € = 6,85 TL
    3781049 Ziyaretçi