MESANE KANSERLERİ

 

Mesane kanseri, ABD'de mesane tümörleri erkeklerde 4.sıklıkla kadınlarda 10.sıklıkla saptandığı tahmin edilmektedir.Mesane tümöründe ailesel geçiş nadiren görülür.Bununla beraber değişici epitel hücreli karsinom dediğimiz grupta ailesel geçiş görülmektedir.Kanserin gelişiminde en önemli faktör sigara faktörüdür,risk 2 ila 10 kat arasında değişmektedir, sigara bırakıldıktan sonra 2-4 yıl içerisinde mesane kanserinde gelişme riski %50 azalmaktadır.Sigara dumanında bulunan aromatik aminlerin mesane kanserini uyardığı gösterilmiştir.Kimyasal ve mesleklerle ilgisi vardır, sanayide kullanılan boyaların mesane kanseri oluşumunun üzerinde etkisi 250 yıl önce saptanmıştır. Benzidin derivesi olan azo boyalarınında karsojenik etkisi vardır, deri, kauçuk işçiler ,kamyon sürücüleri,madenciler, aluminyum işçileri risk altındadır.Mesane enfeksiyonları riski arttırır.Mesane taşlarınında uzun süre mesanede kalması riski arttırmaktadır.Arseniğin sularda yüksek dozda arsenik alınması, mesane kanserlerinde riski arttırdığı bazı çalısmalarda gösterilmiştir, yaş önemli bir faktördür.Evvelce o bölgeye uygulanan radyoterapi de kanser riskini 4 kat arttırmaktadır.Tümörün boyutu, tümör sayısı ,tümöre eşlik eden insitu hücre durumu, tümörün nüksünü ön görmede yararlı olabilecek önemli belirleyicidir.Kaz'a tümörün dağılması mesane kanserlerinde ilk tanı anında%85 gösterir,yine kaza invazyon yapmış dağılmış mesane tümörlerinde %50 oranında uzak metastaz bulunmaktadır.%18 bölgesel lenf noduna metastaz yapar.Mesane tümörüne çoğunlukla idrar kanaması nedeniyle tanı konur.Ağrısız gözle görülen kanama yakınması%15 oranında mesane tümörü bulunduğunu gösterebilir.Fizik muayene çogu mesane tümöründe etkin bir tanı yöntemi değildir.İlaçlı ürografi hastalarda en çok yapılan tanı yötemidir.Kanaması olan hastalarda olguların değerlendirilmesinde ultrasonografinin yeri önemlidir.En önemli teşhis aracı sistoskopidir.Her yönden tümör hakkında bize bilgi verir. Sistoskopi esnasında tümörün rezeke edilmesi kesin tanının konulmasını sağlar.Bu girişimin arkasında tümörün yaygın olduğu belirlenirse bt ile lenf nodlarına yayılım araştırılmalıdır.Mesane hastalarında tütün hemen kesilmelidir.Tümörün en önemli yaşam süresini gösteren, tümörün evresi tümörün diferansiasyonu yaşam süresi bakımından bize en önemli katkıda bulunur.Yassı epital hücreli kanser ve adeno kanserler prognoz bakımından daha kötüdür.Kaz lenfatik ve periterdeki yağ dokusu, invazyonu kötü prognoz göstergesidir.Tedavide en önemli uygulama transüretral rezeksiyondur. Kanserin derinliğine doğru olarak belirlenebilmesi için tümörün tamamı rezekte edildikten sonra tümör tabanındaki kaz dokusundan da yeterli doku alınmalıdır.Mesane içi tedavi, mesane içindeki nüksü azaltması bakımından faydalıdır.Kemoterapatik ajanlar mitomisin -s veya immünoterapetik(BCG,interferon gibi ilaçlarla yapılabilir)nüks olasılığı, düşük tümörler rezeksiyon sonrasında izlenebildiği gibi tek doz ilaç tedavisi de yapılabilir nüks etme olasılığı yüksek tümörlerde 6 haftalık BCG,interferon veya mitomisin-s lokal olarak kullanılır.Kaz invazyonu gösterenlerde ise radikal olarak cerrahi düşünülmelidir.Lenf nodu tutulumu olan olgularda olumlu etki sağlayacaktır.Organ koruyucu yani mesane çıkarılmadan yaklaşımlarda neoadjuvan kt veya eş zamanlı radyokemoterapi (sisplatin,5-FU) son zamanlarda en etkili görülen ilaçlarda gemsitabin,agresif TUR veya parsiyel histektomi gibi yöntemlerle kombine edilebilir.Eğer radikal histektomi medikal nedenlerle yapılmıyorsa kalp,yaş,tansiyon gibi etkilerle radyoterapi kür amacıyla kullanılabilir ,buna kt hastanın genel durumuna göre eş zamanlı olarak ilave edilir.Ancak radyoterapinin yan etkileri bağırsaklarda ağrı, gaz, ishal, idrar yanması, anüste yanma, sistit gibi yan etkiler şiddetli görülebilir.Adjuvanın kemoterapi'de faydası tartışmalıdır.Metastatik hastalıkta sisplatin gemsitabin,ve taxan grubu kombine veya tek olarak kullanılabilir ,bu tedavinin sağ kalıma avantaj sağladığı gösterilmiştir,diğer ajanlarda denenmektedir.

Kanserde beslenme ve ek destek tedavilerle ilgili  pek çok spekülasyon ve suistimallerle karşılaşıldığından, Mesane kanserinde beslenme ve destek tedaviler konusunda detaylı bilgiye ulaşılması için  4444844 numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz. 

  • E-Bülten

  • Hava Durumu

  • Döviz

    1 $ = 6,01 TL
    1 € = 6,85 TL
    3781051 Ziyaretçi