KARSİNOİD TÜMÖRLER

 

Karsinoid tümörler ilk kez yüzyıl önce ilk defa Lubarsch tarafından tanımlanmıştır.Oluşum sebebi tam olarak aydınlatılmamıştır.Karsinoid tümörler, atipik büyüme patenleri histolojik olarak farklı boyanmaları, nöron spesifik belirteçleri pozitif olan immüno histokimyasal reaksiyonlar gibi değişik parametrelere sahip nöroendokrin sistem tümörleridir.Gastrointestinal kanalın bazı hücrelerinden köken alırlar.Genellikle gastrointestinal kanaldan menşei alırlar, bu tümörler mukozanın altına yerleşirler,fazla sayıda çıkma eğilimindedirler.Bunlar embroyolonojik orjinaline göre sınıflandırılınırlar, anne karnındayken vücuttaki değişime göre sınıflandırırlar .Birincisi;ön bağırsak:akciğer bronşlardan timus,mide oniki parmak bağırsağı ,pankreas,orta bağırsak,bağırsağın belli bölümleri özellikle apendiks ve son bağırsak rektum gibi olan en sık apendiksle görülürler.Karsinoid sendrom tümörün karaciğer metastazlarında veya tümörün venöz drenajın sistemik olarak katıldığı durumlarda(over,akciğer,testis) karsinoid tümörlerinde ortaya çıkan klinik bir tablodur.En önemli belirtiler yüzde, kol ve bacaklarda kızarma flashing tarzında kızarma(ani kızarma ve geçme) ve ishaldir.Tansiyon düşüklüğü,çarpıntı ve brokospazm oluşabilir.İleri evrede sağ kalpte bozukluklar görülebilir ,bu sağ kalp yetmezliğine kadar ilerleyebilir.Cilt bulgularını yabana atmamak gerekir.Karsinoid sendroma yol açan vücuttaki bazı maddeler arasında en önemlileri serotoninle birlikte bradikinin, histamin, dopamin ve prostoglandinlerde sorumlu tutulmaktadır.Semptomlar alkol ,peynir, kırmızı şarap ve çikolata gibi yiyeceklerle aktive olabilir.

Apendiks karsinod tümörü en sık karşılaşılan karsinoid tümörlerdir, ortalama 250-300 ameliyat apendiksi ameliyatı sırasında ortaya çıkar burada en önemli karsinoid tümörlerin gidişatı lenf nodu metastazı ve tümörün boyutuna bağlıdır.Apendiks karsinoid tümörlerinde tam olarak rezekte edilen olgularda 5 yıllık sağ kalım %90'a çıkabilir.

İnce bağırsak karsinoid tümörlerinde genellikle tam olarak belli edilemeyen lüpem karın ağrılarıyla ortaya çıkabilir bazen bağırsakta tıkanma, tablosuda hastalığa refakat edebilir. Vakaların%50sine yakın farklı yerlerden çıkan tümöçrlerle eşlik eder.burdada lenf bezi metve tumorun büyüklüğü hastanın gidişatı hakkında bize yaşam süresi bakımından bilgi verir ,bunlar karaciğere metastaz yaparlar. Genel sağ kalım %50 olup karaciğer metastazı varsa bu oran daha da düşer.

Rektal karsinoid tümörlerinde;genellikle %1-2'sini oluşturur yine kötü prognasif faktördür yaşam süresini etkiler. 5yıllık sağ kalım lokallerde % 81 metastazlı olanlar da % 40 a kadar düşer ,uzak metastazlarda ise %18 dir.

Ön Bağırsak karsinoid tümörlerde; bunlar onikiparmak ,bronşiyel , timik ve mide karsinoidleri içerir.Bunlar %10 ila 30'unu teşkil eder.Mide kanserlerinde karsinoid ,tüm gastrit zemininden gelişebilir.Asit azlığı ,kronik atrofik gastrit hücre hiperplazisi ,mide kanserlerinde sık rastlanır.Bronş kökenli karsinoid tümörlerde yani akciğer tümörler çok nadirdir. %2'sini oluşturur.Genellikle 50 yaş üzerinde zatürre, kanlı balgam, öksürük, göğüs ağrısı hikayelerine neden olabilir.Metastazlar sıklıkla mediastinal lenf nodlarında, karaciğerde ve cilde olur bunlarda karsinoid sendrom görülme oranı% 5'in altındadır.Genellikle tanıda apendiks karsinoidleri, cerrahi girişim esnasında görülür.ince bağırsak karsinoid tümörleri bunlarda da baryumlu pasaj grafileri, BT, MR teşhiste faydalı olması çok zayıftır bu da gene tıkanmaya bağlı cerrahi esnasında ortaya çıkar.Rektalkarsinoid tümörlerde endoskopi teşhise yardımcı olabilir.Ön bağırsak tümörlerde yani mide karsinoid tümörlerde kronik atrofik gastrit, anemi, karın ağrısı,endoskopi esnasında yapılan incelemelerde faydalı olur.Bronjiyel akciğer karsinoid tümörlerde BT, bronkoskopi tanıyı koymada faydalıdır.

Karsinoid sendrom tanısı klinik belirtilerin yanı sıra 24 saatlik idrarda 5-hidroksiindolasetikasit(5-HIAA)veya tam kanda 5-hidroksittriptamin ölçülerek yapılabilir ayrıca tümör taramasında in-oktreotit sintigrafiside kullanılabilir.Bu test karaciğer metastazı gösterilen en hasas testlerdir.

TEDAVİ

Apendikste en iyi tedavi cerrahidir.Gene bütün diğer karsinoidlerde erken devrelerde cerrahi en iyi tedavi şeklidir.Karsinoid sendrom geliştiğinde tüm metastatik lezyonların çıkarılmasıyla sağlanır ancak bu nadiren mümkündür.Karaciğer metastazında tümör geri kalsa bile 5 yıllık sağ kalım%50nin üzerindedir.Karsinoid tümör genellikle radyoterapiye dirençli tümörlerdir.Karaciğer metastazında anjiyografi embolizasyonda denenebilir.Uzun etkili somotastotin analoğu olan hastalığın tedavisinde en etkili ilaçtır.Sandostatin hastalığın devamı süresince devamlı olarak belli periyotlarda kullanılabilir, ishali önlemek içinde faydalıdır ama başka yardımcı ilaçlarda denenmelidir. Hastalarda B vitamini türevleri, protein eksikliğini gidermek için B vitamini türevleri takviye edilmelidir.Tek ajanlı kemoterapiler 5-FU ,streptososin,doksarubisin,dakarbez,interferon alfa uygulanabilir. Son zamanlarda zeloda ,flourorusin karaciğer metastazında faydalı olduğu gösterilmiştir .

 

Kanserde beslenme ve ek destek tedavilerle ilgili  pek çok spekülasyon ve suistimallerle karşılaşıldığından, Karsinoid Tümörler'de beslenme ve destek tedaviler konusunda detaylı bilgiye ulaşılması için  4444844 numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz. 

 

  • E-Bülten

  • Hava Durumu

  • Döviz

    1 $ = 6,01 TL
    1 € = 6,85 TL
    3781055 Ziyaretçi