SERVİKS KANSERİ

Çok erken dönemde hastalığa özgün bir şikayet yoktur,ancak ileri evrelerde serviks hastalarında en çok görülen şikayet genital kanamadır.Kanama çok şiddetli olabileceği gibi az miktarda lekelenme şeklinde olabilir, hasta ilerlemiş şekide karşımıza geldiğinde tümörün yayılımına bağlı olarak ağrı, bacakta şişme,kötü kokulu vajinal akıntı,rektal kanama,idrarda kan gibi çeşitli yakınmlarla karşımıza gelebilir.Eğer aktif bir kanama varsa vajinal tampon uygulanıp hasta müşaade altına alınabilir.

Genellikle ilk olarak bu hastalarda vajinal muayene yapılmalıdır.Bu esnada ilk teşhis konabilir.Enfekte durum varsa kanlı kötü kokulu akıntı da saptanabilir.Gözle görülen bir lezyon saptandığında tanı için dokudan biyopsi yapılmalıdır.Vajinal muayeneyi takiben rektal muayene yapılmalıdır.Radyolojik olarak emar ve bt ama özellikle emar tümörün boyutu ,tümörün yayılımı hakkında ve lenf nodlarının olup olmadığı hakkında fikir verebilir.

Günümüzde insan papilloma virüsü( HPV)servikal kanserin etkeni olarak kabul edilmektedir.Hastaya servikal simir yapılması erken teşhis için günümüzde en yaygın olarak kullanılan tarama yöntemidir.Şüpheli olan bulgularda, üç ay sonra tekrar edilmeli ,veya HPV, DNA tip tahini veya kolposkopik inceleme yapılabilir.Kolposkopinin önemi çok büyüktür, servikal patolojiler bu yönden rahatça aydınlanabilir. Kolposkopik incelemede ,pozitif bulgu saptanırsa biyopsi veya elektro cerrahi eksizyon işlemi yapılarak histopolojik tanıya gidilmelidir.Ek olarak bazı tiplerde küretaj da yapılabilinir.Konizasyon lleep yapılabilir hem teşhis yöntemidir hem tedavi için yeterli olabilir.Erken evre servikal lezyonlar sınırlı olduğundan kan ve lenf damarı bulunmadığından metastaz yapma durumu yoktur.İnvazif serviks kanserinin%80-85 yassı epital hücreli kanserlerdir.Serviks kanseri, genellikle bölgesel yayılan kanserlerdir ,metastazlarını genellikle lenf nodlarına yapar.Hastada emar gerekirse pet hastanın evrelemesi yönünden ve tedavi planlaması yönünden önemlidir,erken evrelerde hasta cerrahi olaral tedavi edilir ancak kanser parametriuma yayıldığında cerrahi yerine radyoterapi ilk seçenektir.Artık radyoterapi,kemoterapiyle kombine yapılmakta, tedavi de başarı oranı çok yükselmektedir.Çocuk isteyen hastalarda, erken evrelerde konizasyon yeterli olabilir, çocuk isteği yoksa histeroktami yeterli cerrahi yaklaşımıdır.Çocuk isteyenlerde gene tümör 2cm altındaysa cerrahi tekniği değiştirilebilir,erken evre ufak hacimli hastalarda, hem radyoterapi hemde radikal histeroktomi lenf nodlarının çıkarılması%85 şifa sağlayabilir.Tümör eğer 3 cm üstündeyse radyoterapi tercih edilmelidir.Ameliyat edilmiş hastalarda cerrahi sınırlarında tümör görülüyorsa tümör ganglionlara metastaz yapmışsa radyokemoterapi yapılmalıdır.Bu kombinasyonda cisplatin en önemli kemoterapi ajanıdır.Kombine tedavi serviks kanseri ölümlerine %30 azaltır.Radyoterapi ve kemoterapi tedavi esnasında yan etkiler çıkabilir hastanın haftalık biyokimya ,kan sayımları testleri yapılmalı,hastaları aşırı efor gerektiren işlerden uzak tutmalı, deri reaksiyonlarını önlemek için hastanın banyo, su sınırlandırılmalı, lezyon bölgesinin nemli kalmasının önüne geçmeli, fiziksel ve kimyasal tahriş edecek etkenlerden kaçınmalı ,idrar şikayetleri, enfeksiyon ya da radyasyon sistiti dediğimiz şikayetler ortaya çıkarsa tedavi edilmeli, ishali onleyici diyet ,bol sıvı alınmalı, bağırsağın uyarılmasına bağlı olarak karın ağrısı ve bağırsak problemleri kontrol edilmelidir.Geç yan etkiler radyoterapi bittikten 6 ay sonra ortaya çıkar ,vajinal ve rektovajinal fistül üreten bağırsak fistülü nadirde olsa görülebilir.Radyoterapi sonrası büyük hacimli tümörlerde 3 aylık süre geçmesine rağmen tümörün silinmediği noktalar da kemoterapi etkili değilse; cerrahi düşünülebilir.Daima cerrahi girişim öncesi uzak metastazlar ekarte edilmelidir.Emar, bt, pet bu amaçla kullanılan yöntemlerdir.Böbreklerde, üreterlerde, klasik radyolojiyle tetkik edilmelidir.Hastalarda ileri evrelerde akciğer metastazı ,karaciğer metastazı, kemik metastazları nadirde olsa beyin metastazları ortaya çıkabilir.Beyin metastazlarında, radyoterapiye öncelik tanınmalı, diğer metastazlarda kemoterapi hastanın genel durumuna göre hemen başlanmalıdır, burada yine cisplatin, taxanlar, doksarubisin,siklofosfamid kullanılabilir. 

Kanserde beslenme ve ek destek tedavilerle ilgili  pek çok spekülasyon ve suistimallerle karşılaşıldığından, Serviks kanserinde beslenme ve destek tedaviler konusunda detaylı bilgiye ulaşılması için  4444844 numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz. 

  • E-Bülten

  • Hava Durumu

  • Döviz

    1 $ = 6,01 TL
    1 € = 6,85 TL
    3781043 Ziyaretçi