Karaciğer Kanserleri

Karaciğer kanserleri iki gruba ayrılır, 1. metastatik karaciğer kanseri 2.ise karaciğer primer kanseridir.Önümüzdeki yazılarda karaciğer kanserinin teşhis ve tedavisi anlatılacaktır.Şimdi anlatacağımız Primer kanseridir.

Hepatoselülar (HCC )karsinom primer karaciğer tümörlerinin %85-90'ını oluşturur,gidişatı kötü olan tümörlerdendir,sebebi de geç tanı konulmasıdır ondan dolayı da tümör tedavi sınırlarını aşmıştır.ABD'de yüzbinde beş olarak bildirmiştir, ancak güney afrika, güneydoğu asya en sık görülen ülkelerdir. Her yıl bir milyondan fazla insanın HCC' den kaybedileceği varsayılır.Özellikle hepatit B virüsü enfeksiyonu asya ve afrıka'da daha sık görülür.Çin ve Tayland'da yüzbinde yüzonbeştir,HCC' li hastaların hepatit yüzey antijeni ve antikor titrasyonlarının sıklıkla yüksek olduğu görülmektedir.HCC' li hastaların yüzde ellisi altmışı hepatit B yüzey antijeni pozitiftir.Anti yüzey antijeni HBcAB güney afrikalı hastaların %90ını Japon hastaların %75'inde pozitif bulunmuştur.Bu enfeksiyonu geçiren hastalarda 25-30 yıl sonra HCC gelişmektedir.Taşıyıcılarda HbsAG taşıyıcılarında HCC meydana gelmesi için risk oluşturan faktörler siroz ,ailede hcc görülmesi ,ilerleyen yaş,erkek olma,asya ve afrikalı olmak,aflatoksin ,alkol ve taşıyıcılık süresidir.Hcc sıklıkla sirotik karaciğerde gelişir.Hepatit C'de önemli bir risk faktörüdür. Aflatoksinler,mısır,fıstık ve olumsuz şartlarda kurutulmuş örneğin kırmızı biber gibi bitkilerde koloni oluşturan aspergillus, filavus veya aspergillus parasitukuz mantarlar gibi üretilir.Ayrıca hastaların P53 dediğimiz genindeki mutasyonun yüzde 50 'den fazla görülmesinde hcc de rol oynar.Oral doğum kontrol hapları, alkol,sigara,aşırı yağlı gıdalarla beslenme petsisitler,gıdalara katılan katkı maddeleri,hcc de risk faktörü olabilir.Hastalarda muayenelerde en önemli bulgu karaciğerin büyük ve üzerinin nodüllü ele gelmesidir.Hastalar karnın üst bölümlerinde şişkinlikten bahsederler.

Hastaların çoğu karında sıvı toplanmasıyla başvurur.Kronik karaciğer hastalarda alkole bağlı yada virüse bağlı olanlar ,kronik karaciğer hastalarında 6 yada 12 aylık aralıklarla ultrasonografi,bilgisayarlı tomografi, manyetık rezonans ile tarama yapılabilir,Afp en önemli tümör göstergesidir.CA 19.9 ve Bilirubin değerlerine ayrıca karaciğer testlerine bakılmalı ve takip edilmelidir.Aşının yaygın kullanmı hcc sıklığını zaman içinde azaltabilir.Kronik karaciğer hastalığı olmayanlarda fakat afp'si yüksek olanlarda biyopsi yapılması önerilir.Afp hastaların %70- 90'ında yüksek bulunur.Görüntülemede ultrasonografi ilk kullanılan teşhis yöntemidir..Bilgisayarlı tomografi ,bt -arteryel portografi duyarlılığı %95'e cıkarır.Anjiyografi bu tedavi de damardan hepatikartere verilen ilaç olarak tedavi amacıyla kullanılmaktadır.Kemoembolizasyon manyetik rezonans ise selim tümörlerden lezyonlardan ayırıcı olarak faydalıdır.

Hcc'nin kesin tedavisi erken evrede cerrahidir.Erken evrede %50 hastalarda kümülatif tedavi yapılmalıdır.Rezeksiyonun büyüklüğü tümörün büyüklüğüne lenf nodlarının zayıflığına tümörün damarsal yapılara yakınlığına ve karaciğer hastalığın (siroz ve hepatit gibi)ciddiyetine bağlıdır, çok cerrah tümör çevresinde 1cm sağlam karaciğer dokusunu yeterli bulmaktadır.Tümör çapı ve sayısı nüks için en onemli kriterdir.Tümör çapı 5cm altında olan hastalarda 5 yıllık sağkalım oranı %60 iken bu oran 5cm üzerinde olanlarda %30'dur.Bazı serilerde tümöre ultrasonografi rehberliğinde alkol enjekte etmenin ya da tümörü dondurmanın küçük tümörlerde başarılı sonuçlar verdiğini göstermektedir.Kemoembolizasyonda tümörün engellemesini durdurabilir.İleri vakalarda 5cm küçük tümörlerde radyorekans ablasyonu uygun tedavi seçeneği olabilir.Bölgesel kemoterapi radyoaktif işaretlenmiş antikorlarla yapılan tedavi hastalığın ileri devrelerde gerilemesinde zemin hazırlayabilir. En eski ilaç doksarubisin sonraları cisplatin, flourorusin gibi ajanlar sistemik olarak kemoterapi yapılabildiği gibi rejyonel olarakta kullanılabilir ancak bunu hedefe yönelik tedavilerde başarılar elde edildiğinden son 4 senedir yeni bir ilaç hedefe yönelik olarak ağızdan verilmek suretiyle hcc'de çok büyük başarılı sonuçlar vermiştir gene bu tümörlerde küçük olan 3cm altında olan tümörlerde son teknoloji,geliştirilmiş cyberknife dediğimiz tedavi gibi küçük tümörler tamamen yok edilebilmektedir.

Kanserde beslenme ve ek destek tedavilerle ilgili  pek çok spekülasyon ve suistimallerle karşılaşıldığından, Karaciğer kanserinde (HCC) beslenme ve destek tedaviler konusunda detaylı bilgiye ulaşılması için  4444844 numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz. 

  • E-Bülten

  • Hava Durumu

  • Döviz

    1 $ = 6,01 TL
    1 € = 6,85 TL
    3781026 Ziyaretçi