Pankreas Kanseri

Pankreas kanseri gelen aşırı mailler dolayısıyla tekrar destek tedavilerle hedefe yönelik ve kemoterapi ,radyoterapi,cerrahiyi yeniden bazı yeniliklerle anlatacağız.Biliyoruz ki ABD kanser ölümlerinde 4.sıradadır, bütün dünyada her yıl kanser oranı hızla artmaktadır,yeni vaka bildirimlerine göre bu ABD'de 60 binlere yaklaşmakta ve bunların bir buçuk sene zarfında 45ila 50 bini kaybedilmektedir.

Avrupa'da ölüm sayısı elli civarındadır. En kötü sağ kalıma sahip tümörlerin başında gelir.Kanserin sebepleri, çevresel faktörlerin toksitesi DNA kırılmalarına sebep olarak kanserin ön plana çıkmasını sağlamakta ve hormon üreten bir organ olduğundan dolayı bütün hormon üreten örneğin meme kanseri gibi atipik hücre çoğalması daha çok olmakta ve bu da kansere zemin hazırlamaktadır.İnorganik beslenme özellikle sebze ve meyvelerdaki böcek ilaçları, tarım ilaçları, alkol özellikle sert alkoller, pankreas iltihabı ,şeker hastalığı, bazı mide hastalıkları, mide ameliyatları nitrit ihtiva eden dengesiz konulmuş sucuk ,sosis özellikle salam ,konserveler, bütün raf ömrü çok uzun maddeler ayrıca pek çok plastiğin yumuşamasında kullanılan fitelatın kadın kremlerinden,kullanabildiğimiz yapıştırıcılardan sayabileceğimiz yüzlerce özellikle çocukların kullandığı maddelerin fitelatın da kanserojen etkisininde rol alabileceği ,dengesiz beslenme, genellikle aşırı kırmızı et tüketmek ,gene aşırı sigara tüketmek bire beş kaidesinden kurtulup yeşil koyu yeşil ve kırmızı gıdalardan uzak durmak dengesiz ve bilinçsiz olarak radyasyona tabi olmak,su alımında da toksik olan su tüketmek ayrıca mısır şurubu ihtiva eden pek çok sıvı içecek ve konservelerden uzak tutmak bunlar vasıtasıyla vücuttaki yağ oranını arttırarak obez hale gelerek karsinoma zemin hazırlamak ,spor yapmamak gibi sebeplerle pankreas kanserinin son zamanlarda artması görülmektedir. Vakaların %90 duktal karsinomdur .

Pankreas kanserinin geç evrede meydana çıkmasının nedeni hastanın bazı lupem şikayetleri saklaması ve doktorun gereken tetkikleri zamanında yapamamasıdır. Hasta tarafından semptomlar arasında en sık görülenleri karın ağrısı, sarılık, iştah kaybı, halsizlik, kilo kaybı, bulantı ,hazımsızlık, hıçkırık ve yağ emilimin bozulmasına bağlı ishal, bel ağrısıdır, hastalar genellikle geç başvururlar .1/ 3 karında kitle ya da karaciğer metastazıyla karşımıza gelir, bazen de paraneoplastik dediğimiz örneğin cilt lezyonları, deri vertrombozlerı, damarda tıkanmalar pankreas kanserinde görülebilecek semptomlardır ani bir diyabetin ortaya çıkması düşündürücü olabilir.

Hastalığın teşhisinde bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi gerekirse pet çekilmelidir ama en önemlisi ince iğne aspirasyon biyopsisidir trucup biyopside olabilir.Ultrasonografide 2 cm'e kadar olan tümörleri gösteren en ucuz yöntemdir,karaciger metastazında safra yolu genişliğini ortaya çıkarır. Kontraslı bilgisayarlı tomografi bütün batını ve şüpheli lenf nodlarını göstermede ultrasonografiden daha iyidir, 1cm ve daha küçük lezyonları gösterebilir.Endoskopik retrograt kolonjiyo pankrearografi (ERCP) ile karsinomlar daha da iyi tespit edilebilir.Endoskopik ultrasonografi kullanılabilir.Bunlarla gösterilemezse laparoskopiyle tetkik şarttır( batın içine bakmak.)Klinik olarak pankreas tedavisi 3 ayrı gruba ayrılır .Birincisi opere olan,ikincisi opere olmayan,üçüncüsü ise uzak metastaz olanlardır. Lokalize evrede tümör etrafa dağılmamışsa sağ kalım 19 aya, opere olamayan lokal ileri olgularda 10 aya, metastatik evrede 3 aya inmektedir.Tümörün durumunu çok doğru değerlendirmek gerekir, eğer tümör küçükse sağ kalım tam olarak tümör cıkartılırsa %15'e kadar çıkabilir gene neoadjuvan dediğimiz ileri vakalarda kemoterapi yapılarak tümör küçültülüp cerrahi nadir de olsa yapılabılır.Pek çok çalışmalar yapılmıstır uzun yasayan hastalarda evre iki yada 3 dahi olsa cok yapılan zaman zamaan kemoterapi ve radyoterapinin beraber kullanılması veya ayrı ayrı kullanılmasıyla hastalığın süresi uzatılabilir örneğin karaciğer metastatik lezyonlarda 1-2 veya 3 ise cerrahi olarakta çıkartıldığı gibi cyberknife adlı yüksek teknoloji radyoterapiyle bu lezyonlar yokedilebilir gene sarılıkla gelen hastalarda stent konularak safra yolları tıkalıysa safra kanalları açılıp hastaya kemoterapi şansı verilebilir burada tümör markırı olarak CA19.9 tümör belirteci ve takip parametresidir. Genellikle kemoterapatik ajanlar denenmiş ama içlerinde en önemlileri cisplatin, zeloda,gemsitabin,flourorusin faydalı ajanlardır ancak gemsitabinin devreye girmesiyle hastanın ömrü uzatılabilir son zamanalarda hedefe yönelik tedavi ön plana geçmektedir .Bevacizumab antiyoanjiyo genetik olan bu ajan ki kansere giden damarlanmaya mani olan denenmiş fakat çok iyi sonuçlar alınamamıştır .SUNATİNİB te son iki senedir denenmekte faz- 3 çalışmaları yani insan çalısmalarında halen devam etmekte ancak son zamanlarda en iyi sonuç aldığımız moleküler seviyede uygun olan ERLOTİNİB+GEMSİTABİN kombinasyonunun çok iyi sonuçlar verdiği nüks eden vakalarda yaşam süresini uzatabildiği pek çok çalışmada gösterilmiştir hedefe yönelik bu tedavilerde K-RAS pankreas kanserinin çok büyük hedef olarak görülmekte ve hastanın %45 pozitif olarak görülmektedir bu yüzden antiras tedavisi gündemdedir.Hastalara takipte ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi,CA19.9 ,CEA tümör markırları sıkı takip edilmekte ve karaciğer testleride, bilirubin cok sıkı kontrol altında tutulmalıdır.Bu hastalarda en önemli olay kilo kaybıdır pankreas enzimi de çok iyi düşünülmeli ve takviye edilmelidir. 

Kanserde beslenme ve ek destek tedavilerle ilgili  pek çok spekülasyon ve suistimallerle karşılaşıldığından, Pankreas kanserinde beslenme ve destek tedaviler konusunda detaylı bilgiye ulaşılması için  4444844 numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz. 

 

 

  • E-Bülten

  • Hava Durumu

  • Döviz

    1 $ = 6,01 TL
    1 € = 6,85 TL
    3781025 Ziyaretçi