Timüs Tümörleri

 

 

TİMÜS TÜMÖRLERİ

 

Erişkinde mediastinal kitlelerin %20'sini anterior mediastenal oluşumunun %47'sini timüs kökenli tümörler oluşturur.Timüs tümörler; timoma, timik karsinom, nöroendokrin kökenli tümörlerdir.Erişkinde mediastenal kitlelerin %30'unu timoma oluşturur, orta yaşın üstünde gözükür. Tümörün gelişiminde eppstein-barr virüsünün etken olacağı düşünülmüştür.Büyük olarak timomalar lobüllü, sert, pembe gri içinde karsifikasyon kistik alan veya kanama içeren kitleler ihtiva ederler.Yaygın olmayanlar % 40 ila 70 olup kapsüllüdür ve hareketlidir, yaygın olanlar ise çevre organlara infiltredir ve çıkarılması zordur,yaygınlık varsa kesinlikle malign kabul edilmelidir.Bu yaygın tümörler; akciğer zarına, kalp zarına, akciğerin değişik bölgelerine, mediastene ,koltuk altı lenf bezlerine ve hatta akciğer dışı organlara yayılmış olabilir.Lokal nüks yaygın olmayan lezyonlarda bile %2 ila 12 arasında risk taşır, yaygın lezyon olanlarda bu oran %22'dir.Tümörler genellikle kortikol medüller ve miks olarak üç grupta değerlendirilir.Semptomlar sıklıkla göğüs ağrısı, solunum zorluğu, öksürük, bazen kanlı balgamdır.Yutma zorluğu, seste değişiklik, venakava süperior damarına baskı yaparak, venakava süperior dediğimiz bir belirtiyle ortaya çıkabilir bu pelerin tarzında bir ödem, kafada şişlik ve ileri nefes darlığıdır.Acil tedavi gerektirir.(Radyoterapi)Kilo kaybı ,halsizlik olabilir.Miyastenia gravis dediğimiz otoümmin bozukluk hastalarının %40'ında görülebilir.Bu hastalarda nöromisküler ileti bozukluğu vardır,bunlarda göz semptomları görülebilir, örneğin göz kapağının düşmesi gibi,tutulan kaslara göre yutma güçlüğü,konuşma bozukluğu olabilir.Genel kas zafiyeti genellikle zaten vardır.Timomanın varlığı hemen bu hastalarda tümörün çıkarılmasıdır.Bu da hastada her durumda %50'ye yakın fayda sağlar.Tanıda genellikle iki yönlü akciğer grafisi yararlıdır.Burada düzgün sınırlı ya da hafif lobüle konturlu kitle imajı kalp gölgesinin üst kısmından görülebilir.Bilgisayarlı tomografi hastalığın tutlumu ve yayılımı bakımından faydalı bir tetkiktir.Ayırıcı tanıda biyopsi gerekli gören veya görmeyen ekoller vardır.Genellikle lezyon cerrahi olarak tam çıkarılmaya çalışılmalıdır.Beş ve on yıllık sağ kalım oranları erken evrede %85 evre iki'de %70-75 evre üç'te %50 evre dört'te bile %25'ler civarında olabilir.Timoma'da cerrahi rezeksiyon tedavinin temelini oluşturur.Çevre organ tutulumunu bağlı olarak genişletilmiş cerrahide, kalp zarının önü diyaframın üstü frenik sinirler arasındaki dokunun tamamı çıkarılmalıdır.Akciğer metastazlarında ek olarak lobektomi(akciğerin bir kısmının çıkartılması),pinomonektomi (tek akciğerin çıkartılması).Radyoterapi, bu tedavi yaygın olgularda yaklaşımın en önemli parçasını oluşturur. Evre iki ve üç olgularda yineleme oranlarını %28 'den %5'e düşürür.Sağ kalımı da arttırdığı pek çok çalışmada gösterilmiştir.

Kanserde beslenme ve ek destek tedavilerle ilgili  pek çok spekülasyon ve suistimallerle karşılaşıldığından, Timüs kanserinde beslenme ve destek tedaviler konusunda detaylı bilgiye ulaşılması için  4444844 numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz. 

  • E-Bülten

  • Hava Durumu

  • Döviz

    1 $ = 6,01 TL
    1 € = 6,85 TL
    3781035 Ziyaretçi